Lietošanas noteikumi

Vispārīga informācija

Šie ir tīmekļa vietnes https://ces.lv (turpmāk – Vietne) lietošanas noteikumi.
Vietnes un satura īpašnieks ir SIA “Cloud Enterprise Systems” (reģ.nr: 43603069720), +371 29347935, info@ces.lv, Peldu iela 7, Jelgava LV-3001 (turpmāk – CES)
Lai izmantotu šo Vietni un veiktu pasūtījumus, Vietnes lietotājam (turpmāk – Lietotājam) ir jāizlasa, jāizprot un jāpiekrīt šiem noteikumiem.

Privātuma politika

Sīkdatnes

Personas datu apstrāde

Kad Lietotājs veic pasūtījumu, tad tiek prasīta personu identificējoša informācija. Šī informācija ir nepieciešama, lai varētu noformēt darījumu un nepieciešamības gadījumā sazinātos par pasūtījuma izpildi. Uz lietotāja e-pastu tiks sūtīti pasūtījuma izpildes statusi.
Ja Lietotājs aizpilda savus personas datu kontakformā, tad šī informācija tiek nosūtīta CES pārstāvim, kurš to izmantos, lai ar Lietotāju sazinātos.
Ja Lietotājs nebūs devis piekrišanu, tad uz e-pastu vai tālruņa numuru netiks sūtīti cita veida ziņojumi.
CES pieejamie personu dati tiks izmantoti tika šajos noteikumos aprakstītajā veidā un netiks nodoti nevienai trešai pusei.
Jautājumu un pieprasījumus saistībā ar Lietāja personu datiem sūtiet uz pirmajā nodaļā norādīto kontaktifnormāciju.

Pirkumi vietnē

Vietnē ir izveidota iespēja pasūtīt digitālus un fiziskus produktus.
Digitālu preču piegāde notiek nosūtot saiti uz vietni, no kuras var veikt lejupielādi. Saite tiek izsūtīta uzreiz pēc apmaksas saņemšamas.
Fizisku preču piegāde notiek uz DPD vai Omniva pakomātiem. Par piegādi ir noteikta piegādes maksa: 3€+PVN. Preces izsūtīšana notiek 1-3 darba dienu laikā.
Tiešsaistes maksājumu iespēju ar Mastercard, Visa, Maestro un Visa Electron kartēm vai izmantojot bank-link nodrošina “Swedbank” AS.

Preču atgriešana

Digitālu preču atgriešana nav iespējama, jo nav iespējams konstatēt vai digitālai precei nav izveidota kopija. Lietotāja atbildība ir rūpīgi izlasīt un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar CES, lai pārliecinātos, ka digitālā prece būs Lietotājam derīga. Ja digitālā prece tiek izmantota komplektā ar citas versijas programmatūru, kas norādīta preces aprakstā, un nestrādā atbilstoši iecerētajam, tad tā ir neatbilstoša preces izmantošana un šādā situācijā netiek nodrošināta samaksātās naudas atmaksa. Ja digitālā prece tiek izmantota precīzi atbilstoši aprakstam, taču tās darbībā ir konstatēta nepilnība vai kļūda, tad tā tiek novērsta 25 darba dienu laikā pēc konkrētā pieprasījuma saņemšanas vai arī tiek piedāvāta samaksātās naudas atmaksa.
Situācijā, ja Lietotājs vēl nav izmantojis lejupielādes saiti, lai iegūtu digitālo preci, var pieprasīt atgriezt samaksāto naudu.
Naudas atmaksa tiek nodrošināta 10 darba dienu laikā, pēc pamatotas prasības saņemšanas.
Fizisko preču argriešanu Lietotājs var pieprasīt, sūtot informāciju par pasūtījumu un atgriešanas iemeslu uz pirmajā nodaļā norādīto kontaktinformāciju.
Naudas atmaksa tiek nodrošināta 10 darba dienu laikā, pēc atgrieztās preces saņemšanas.

Citi noteikumi

CES var veikt izmaiņas šajos noteikumos. Lietotājs veicot atzīmi, ka piekrīt lietošanas noteikumiem, piekrīt tās dienas noteikumu versijai un rīkojas atbilstoši tiem.
Ja Lietotājs uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības, tad viņa pienākums ir par šo informēt CES uz pirmajā nodaļā norādīto kontaktinformāciju.
Ja CES un Lietotājs nevar vienoties par šo noteikumu pielietošanu, tad tālāko strīdus izskatīšanu risina atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un Latvijas Republikas tiesās.