Pakalpojumi

E-Biznesa sistēmas

E-bizensa sistēmas

Mobīlo aplikāciju
izstrāde

Mobīlo aplikāciju izstrāde

Microsoft
Dynamics Ax

Microsoft Dynamics Ax