Informācijas sistēmu izstrāde

Katrs informācijas sistēmas izstrādes projekts ir unikāls, tādēļ projekta sākumā būtiski ir vienoties par vairākiem principiem: Iteratīvs programmatūras izstrādes process Programmatūras izstrādes metodoloģijas evolucionē, pakāpeniski nomainot iepriekšējās. Šobrīd aktuālas ir iteratīvas programmatūras izstrādes metodes, kas balstītas uz Agile izstrādātāju nodefinētiem principiem. Šie principi ļauj projekta komandai fokusēties uz galveno un laicīgi reaģēt uz izmaiņām, kas […]