Informācijas sistēmu izstrāde

Katrs informācijas sistēmas izstrādes projekts ir unikāls, tādēļ projekta sākumā būtiski ir vienoties par vairākiem principiem: kādas būs izmantotās kvalitātes metrikas un pārbaudes metodes? kā notiks prasību analīze un gala lēmumu pieņemšana? kā notiks izmaiņu vadībā un ko darīt ar izmaiņām termiņus, izmaksās un atkarībās? kā izstrādes gaitā pieņemtie lēmumi ietekmēs uzturēšanai nepieciešamās izmaksas? Iteratīvs […]