Attālinātas ūdens skaitītāju platformas izstrāde

Par projektu

Attālinātu ūdensskaitītāju nolasīšanas (IoT) risinājumus piedāvā vairāki ražotāji. Piedāvātās tehnoloģijas laika gaitā mainās. Ir arī platformas, kurās ir izveidoti ērti pārskatu izveides rīki, taču bieži vien šīs platformās ir saderīgas ar noteiktu ražotāju attālinātās ūdens nolasīšanas skaitītājiem un tādēļ tur nevar atspoguļot visus datus.
Ēku apsaimniekotājiem, kam vēsturiski ir izveidojušies dažādi tehnoloģiski risinājumi ir ļoti apgrūtinoši visu šo informāciju apkopot un analizēt vienuviet. Tādēļ tika izstrādāta no iekārtu ražotājiem neatkarīga platforma, kurā periodiski tiek ielādēti dati no dažādām tehnoloģijām un rāžotājiem, kas ļauj vienuviet redzēt pilnīgu ainu par patēriņu un iekārtu darbības traucējumiem.

Risinājuma uzbūve

Attālināto ūdensskaitītāju platformas iespējas

Lai vienā platformā redzētu visu ūdens skaitītāju datus, tika apkopoti dati no šādiem avotiem:

  • Ražotāja Elvaco vārtejas, kas prot atpazīt dažādu ražotāju attālinātās nolasīšanas ūdensskaitītājus, kas atbalsta M-Bus standartu.
  • Ražotāja gMUC vārtejas arī komunicē ar M-Bus standartam atbilstošiem attālinātās nolasīšanas ūdensskaitītājiem, siltuma u.c. skatitājiem.
  • Lora vārtejas vai antenas parasti atrodas vairāku kilometru attālumā no skaitīja radio galvas. Turklāt pati vārteja parsūta šifrētus datus. Datu atšifrēšana notiek Lora Network serveros, no kuriem tiek nolasīti rādījumu dati.
  • Manuāla datu ievade ir metode, kas darbojas pilnīgi ar jebkura ražotāja skaitītāju. Ja panāk, ka daudzīvokļu namu iedzīvotāji šo regulāri veic, tad vispār nav nepieciešams uzturēt speciālu IoT infrastruktūru.

Izstrādātajā platformā ir vienkopus redzami visu šo avotu dati. Tas ļauj salīdzīnāt ēkas skaitītāja rādījumu, ar kopējo dzīvokļu skaitītāju rādījumiem, kā arī sagatavot Excel atskaites.

Galvenās izmantotās tehnoloģijas

Google Charts
Laravel
Lora
M-BUS

Vai ieinteresēja? Sazinies!

    Saistītie pakalpojumi