Ūdensobjektu piekrastes joslu novertēšanas aplikācijas izstrāde

Par projektu

Ūdensobjektu piekrastes joslu novertēšanas metodika izstrādā izmantošanai Baltijas jūras reģiona valstīs, tādēļ aplikācija izstrādāta 8 valodās. Novērtēšana sastāv no trim posmiem: datu savākšanas, vērtējuma noteikšanas un no uzturēšanas darbību rekomendācijām, kas tiek sagatavotas balstoties uz vērtējumiem. Visa informācija tiek glabāta telefona atmiņā, taču lietotājs tos var eksportēt uz CSV failu un pārsūtīt.
Google Play adrese:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lv.ces.silava.bluetargeting

Blue Targeting aplikācija

okālo SQL datu bāzi, kā arī piekļūst failu krātuvei. Aplikāciju nolasa lietotāja atrašanās vietu (GPS koordinātas) un atspoguļo to uz Google Maps.

Galvenās izmantotās tehnoloģijas

AdobeXD
Android Java
Google Maps API
SQLite

Vai ieinteresēja? Sazinies!

    Saistītie pakalpojumi