Ūdensobjektu piekrastes joslu novertēšanas aplikācijas izstrāde

Par projektu

Ūdensobjektu piekrastes joslu novertēšanas metodika izstrādā izmantošanai Baltijas jūras reģiona valstīs, tādēļ aplikācija izstrādāta 8 valodās. Novērtēšana sastāv no trim posmiem: datu savākšanas, vērtējuma noteikšanas un no uzturēšanas darbību rekomendācijām, kas tiek sagatavotas balstoties uz vērtējumiem. Visa informācija tiek glabāta telefona atmiņā, taču lietotājs tos var eksportēt uz CSV failu un pārsūtīt.

Google Play adrese: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lv.ces.silava.bluetargeting

Blue Targeting aplikācija

Izmanto lokālo SQL datu bāzi, kā arī piekļūst failu krātuvei. Aplikācija nolasa lietotāja atrašanās vietu (GPS koordinātas) un atspoguļo puntus izmantojot Google Maps. Pēc tam par šo ūdensobjektu aizpilda novērtēšanas anketu.

Galvenās izmantotās tehnoloģijas

AdobeXD
Android Java
Google Maps API
SQLite

Vai ieinteresēja? Sazinies!

    Saistītie pakalpojumi